Waar komt de logeerwoning?

De exacte locaties zijn nog niet bekend. Zodra we daar meer informatie over hebben, delen we dat met u. Wij proberen logeerwoningen te organiseren in de wijken Zuilen en Ondiep.