Ik heb een huurverhoging gekregen voor dubbelglas, wat gebeurt hiermee?

Heeft u in het verleden huurverhoging gekregen voor dubbelglas wat u zelf heeft aangevraagd via het IWV (individuele woning verbetering), dan verlagen we de huur met het bedrag wat destijds is afgesproken voor het aanbrengen van dubbelglas. De huurverlaging gaat in één maand nadat uw woningblok gereed is.